Mäntsälän kunnan ja Keusoten luottamusmiehet ja muuta tärkeää asiaa.

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä alkoi toimintansa 1.1 2019. Kuntayhtymään siirtyvät jäsenistämme sote puolella työskentelevät eli
esim. Kotokartanon, Aurinkomäen, terveyskeskuksen ja kotihoidon työntekijät. Myös muita yksittäisiä työntekijöitä siirtyy ATK tuesta yms.
Tämä tarkoittaa sitä, että Mäntsälän kunnan palvelukseen jää varhaiskasvatuksessa ja koulupuolella työskentelevät jäsenemme. 

Näkyviä vaikutuksia vuoden vaihteen 2019 jälkeen on, että palkanmaksaja sote kuntayhtymään siirtyvillä muuttuu, sähköinen palkkanauha ei 
ole enään CGI:n alla, vaan se löytyy Tieto nimisen toimittajan alta. Lähiesimiehet säilyvät pääsääntöisesti samana, heidän esi-
miehensä vaihtuu.

Kuntayhtymään siirtyvien sähköposti muuttuu muotoon etunimi.sukunimi(at)keusote.fi. Kuntaan jäävien sähköpostiosoite pysyy muodossa etunimi.sukunimi (at) mantsala.fi.

Luottamusmieskuviot myös muuttuvat. Kuntapuolelle on valittu pääluottamusmieheksi Nina Peltonen Anttilan päiväkodista. Hän aloittaa 1.1 2019. Jatkossa varhaiskasvatuksessa ja koulupuolella työskentelevät ottavat yhteyttä häneen. Yhteystiedot löytyvät kohdasta yhteystiedot ammattiosaston sivulta kohdasta yhteystiedot - luottamusmiehet. Varapääluottamusmieheksi valittiin Terhi Kortelainen Saaren päiväkodista.

1.1 2019 alkaen Pornaisten kunta ottaa varhaiskasvatuksen omaksi toiminnakseen. Tämä tarkoittaa, että Pornaisten varhaiskasvatuksessa ja koulupuolella työskentelevät eivät kuulu Nina Peltosen toimialueeseen. Pornaisista ei tullut yhtään luottamusmiesehdokasta, joten siellä ei 1.1 2019 alkaen ole luottamusmiestä. Toivottavasti vielä saamme sinne oman luottamusmiehen. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä ammattiosaston puheenjohtajaan Sanna Ahokkaaseen, joka neuvoo, mitä pitää tehdä.

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän alueelliseksi luottamusmieheksi Mäntsälän ja Pornaisten alueelle valittiin Päivi Hautala Mäntsälän kotihoidosta, yhteystiedot löytyvät myös kohdasta yhteystiedot. Keusoten pääluottamusmieheksi valittiin Päivi Inberg Järvenpäästä ja 1. varapääluottamusmieheksi Satu Niemisen, 2. vara-pääluottasmusmies on Päivi Hautala. Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän SuPerin luottamusmiesjärjestelmäksi muotoutui seuraavanlainen: Päivi Inberg toimii pääluottamusmiehenä. Pääluottamusmies on päätoiminen 31.7 2020 asti ja hänen tehtävänkuvaansa kuuluu esim. työnantajan kanssa neuvottelu, osallistuminen eri työryhmiin ja koordinoida alueellisten luottamusmiesten toimintaa. Varapääluottamusmies toimii hänen sijaisenaan varsinaisen plm ollessa estynyt tehtävissään. Lisäksi Keusoteen valittiin alueelliset luottamusmiehet. Tuusulaan Johann Nyholm, Nurmijärvelle Anita Saarenpää, Hyvinkäälle Satu Nieminen, Mäntsälään ja Pornaisiin Päivi Hautala. Järvenpäähän valittiin Päivi Inberg, mutta hänen toimiessaan pääluottamusmiehenä, Satu Nieminen hoitaa valtakirjalla 31.7 2020 asti Järvenpään jäsenten edunvalvonnan.

Päivi Hautala toimii myös Keusoten päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna. Tämän toimen ohessa hän hoitaa Mäntsälän ja Pornaisten SuPerilaisten luottamusmiesasiat. 

Paikalliset sopimukset Mäntsälän kunnassa pysyvät voimassa. Näistä tärkeimmät ovat hälytysrahasopimus ja pitkien vuorojen tekeminen.

Lomarahojen maksamisesta Keusotessa on neuvoteltu. Se maksetaan vuodesta 2019 alkaen kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Mäntsälän kunnan lomarahat maksetaan heinäkuussa, tästä ei ole tehty uutta paikallista sopimusta.

Henkilöstöedut Mäntsälän kunnassa pysyvät ennallaan kuten esim. kulttuurisetelit ja muistamiset. Kuntayhtymässä on käytössä Eazybreak sovellus, jolla voi ostaa liikunta- tai kulttuuripalveluita. Kuntayhtymän työntekijöillä oikeus käydä uimahallissa Järvenpäässä, Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä puoleen hintaan. Työntekijän on pystyttävä todistamaan, että on kuntayhtymällä töissä. Työsuhde kuntayhtymään on todistettava henkilökortilla. Joihinkin uimahalleihin on käynyt myös värikopio henkilökortista.

Seuratkaa itse aktiiviseti kuntayhtymän ja Mäntsälän kunnan tiedotuksia ajankohtaisista asioista Mantrasta ja sähköpostista. Pyrimme myös tiedoittamaan tällä sivulla asioista.

Kuntayhtymän intra on nyt osoitteessa https://keusote.sharepoint.com/sites/keunet. Salasanat tähän on tullut kaikille sähköpostilla. Keunetin kautta pääsee myös Populukseen. Keunetin alalaidassa on linkki Wäylä ja siitä omilla salasanoilla pääsee Populukseen.

Yksityisen puolen työntekijät. Katsokaa omat luottamusmiehenne työpaikkanne ilmoitustaululta.